ขั้นตอนการย้ายออเดอร์จะดำเนินการได้หลังจากผู้ใช้สร้างออเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนนี้ผู้ใช้ต้องทำการย้ายสถานะออเดอร์ เพื่อให้จัดส่งของได้สำเร็จเรียบร้อยตามวิธี ดังนี้

1. ไปที่เมนู คลิกปุ่ม ออเดอร์ เลือก รายการ จากนั้นคลิกปุ่ม รอดำเนินการ
เพราะออเดอร์ที่สร้างขึ้นใหม่จะมาอยู่หน้านี้เป็นหน้าแรก

2. คลิกปุ่ม เลือกออเดอร์ทั้งหมด หรือเลือกเฉพาะออเดอร์ต้องการส่ง 

3. ทำการย้ายสถานะออเดอร์ที่ต้องการส่งด้วยการคลิกที่ปุ่ม เตรียมตัวส่ง

4. ให้ร้านค้าปริ้นท์ใบปะหน้าพัสดุ (วิธีการปริ้นท์ใบปะหน้าพัสดุ) คลิกเลือกออเดอร์ทั้งหมดที่ปริ้นท์ใบปะหน้าเรียบร้อย แล้วคลิกปุ่ม พร้อมจัดส่ง

5. รายการออเดอร์ที่เลือกทั้งหมดจะถูกย้ายมาที่ พร้อมจัดส่ง เพื่อรอทำการจัดส่งต่อไป

อ่านคู่มือเพิ่มเติม             สมัครสมาชิก

วิธีการย้ายสถานะออเดอร์ในระบบ Fillgoods