Carrier Manifest คือ การปริ้นท์รายการสินค้าของลูกค้าให้กับขนส่ง เมื่อขนส่งมารับของที่บ้านลูกค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันจำนวนออเดอร์ที่ส่ง โดยเจ้าหน้าที่ที่เช็คออเดอร์จะต้องเซ็นชื่อลงในใบรายการสินค้า เมื่อสินค้าเกิดสูญหายระหว่างขนส่งเจ้าหน้าที่ที่เซ็นชื่อจะเป็นผู้รับผิดชอบสินค้านั้น

  1. จัดออเดอร์ที่ต้องส่งออก ไปอยู่ในสถานะพร้อมจัดส่ง จากนั้นคลิกเลือกออเดอร์ที่ต้องการปริ้นท์หรือคลิกเลือกทั้งหมด

2. คลิกที่ พิมพ์ แล้วเลือก Carrier Manifest

3. คลิกที่ ปริ้นท์

อ่านคู่มือเพิ่มเติม             สมัครสมาชิก

วิธีพิมพ์ใบ Carrier Manifest