การขนส่งคิดตามขนาดคืออะไร มีประเภทใดบ้าง

การขนส่งคิดตามขนาด คือ การขนส่งสินค้าที่เน้นวัดจากขนาดและรูปร่างของสินค้าเพื่อคิดค่าขนส่งเป็นหลัก  สามารถใช้ได้กับสินค้าทั้งภายในและนอกประเทศ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของวิธีการขนส่งเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของสินค้าแต่ละประเภทด้วยเช่นกัน ถ้าสินค้าชิ้นไม่ใหญ่มากก็สามารถจัดส่งได้ด้วยทางรถจักรยานยนต์และรถยนต์ 4 ล้อ แต่ถ้ามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็อาจจะเพิ่มเป็นการส่งด้วยรถยนต์ 6 ล้อ ส่วนของสินค้าต่างประเทศที่ไม่ว่าจะส่งออกหรือนำเข้าต้องใช้เป็นเรือหรือเครื่องบิน ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับประเทศและขนาดของสินค้าด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงขอนำรายละเอียดของขนส่งคิดตามขนาดในประเทศและต่างประเทศมาให้ได้ศึกษากัน

การขนส่งคิดตามขนาดในประเทศ

สำหรับการขนส่งภายในประเทศจะมีตั้งแต่การขนส่งผ่านทางรถไฟ, การขนส่งทางรถยนต์, การขนส่งผ่านทางรถบรรทุก-รถทัวร์ และการขนส่งผ่านทางรถจักรยานยนต์ ซึ่งการส่งจะเป็นไปตามขนาดของสินค้าที่จะมีความเหมาะสมต่อรถแต่ละแบบและการขนส่งในลักษณะต่างๆ นี้ จะช่วยทำให้สินค้าถึงที่หมายอย่างรวดเร็วและมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น โดยการขนส่งในแต่ละแบบจะถูกแยกออกเป็นดังนี้

1.การขนส่งผ่านทางรถไฟ

การขนส่งทางรถไฟจะเหมาะสำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก ทั้งยังเป็นการส่งในแบบระยะทางไกล แต่เวลาในการขนส่งอาจไม่เร็วมากนัก อัตราค่าบริการไม่แพงและสามารถส่งสินค้า 1 ครั้งได้หลากหลายชิ้น แต่โดยรวมแล้วจะสามารถส่งสินค้าทันตามที่เวลากำหนดไว้ แต่ผู้ที่ต้องการส่งทางรถไฟควรกะระยะเวลาเพื่อความยืดหยุ่น เพราะบางครั้งอาจมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งได้เช่นกัน

2.การขนส่งทางรถยนต์

การขนส่งทางรถยนต์ 4 ล้อ จะเน้นสินค้าที่เป็นขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยวิธีการส่งจะมีความสะดวกและรวดเร็วทันใจ รถ 4 ล้อนั้นจะเน้นการขนส่งในจำนวนค่อนข้างมากขึ้นและถึงมือลูกค้าตรงตามเวลา เน้นการจัดส่งแบบระยะสั้นกับระยะกลาง ดังนั้นขนาดของสินค้าจึงต้องเป็นขนาดกลางและไม่ใหญ่มากจนเกินไป รวมไปถึงสินค้าขนาดเล็กที่ต้องการขนส่งแบบรวดเร็ว แต่ผู้ส่งอาจจะต้องเสียค่าขนส่งที่สูงขึ้น

3. การขนส่งทางรถบรรทุก

การขนส่งผ่านรถบรรทุกจะเน้นส่งสินค้าขนาดใหญ่เป็นหลักและเป็นสินค้าที่มีน้ำหนักค่อนข้างมาก หรือเป็นสินค้าที่มีรูปทรงพิเศษ ไม่สามารถส่งทางปกติได้ ซึ่งการขนส่งในลักษณะนี้จะราคาสูงกว่าปกติ เพราะจะต้องเดินทางในช่วงระยะเวลาที่กฎหมายถูกกำหนดไว้เท่านั้น แต่ถ้าเลือกขนส่งที่ดีการขนส่งสินค้าประเภทนี้จะถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว

4. การขนส่งทางรถจักรยานยนต์

การขนส่งทางรถจักรยานยนต์จะเน้นส่งสินค้าที่มีขนาดเล็กเท่านั้น การขนส่งในรูปแบบนี้จะเน้นความรวดเร็วและความคล่องตัวสูง เพราะรถจักรยานยนต์จะสามารถไปตามพื้นที่ต่างๆ ได้สะดวกกว่าขับรถขนาดใหญ่ แต่การขนส่งจะส่งได้เพียงแค่ของชิ้นเล็กและขนาดกลางที่ไม่ใหญ่มากและน้ำหนักไม่สูงมากเท่านั้น ระยะการขนส่งจึงจะสั้น ส่งระยะไกลแบบข้ามจังหวัดไม่ได้ แต่สำหรับราคาแล้วก็ถือว่าไม่แพงมากจนเกินไป จึงเหมาะกับสินค้าที่ต้องการส่งรวดเร็วเพียง 1-3 วัน

การขนส่งคิดตามขนาดต่างประเทศ

สำหรับการขนส่งต่างประเทศจะต้องเลือกใช้ยานพาหนะที่ใหญ่ขึ้นและสามารถขนส่งสินค้าได้เป็นจำนวนมาก คือ การขนส่งด้วยเรือส่งสินค้าและเครื่องบิน ที่จะให้ความรวดเร็วของการส่งสินค้า ราคา และค่าภาษีต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป แต่การขนส่งต่างประเทศนั้นจะเน้นเรื่องขนส่งคิดตามขนาดและน้ำหนักเป็นหลัก โดยการขนส่งทั้ง 2 ประเภทจะแตกต่างกัน ดังนี้

1.การขนส่งทางเรือ

การขนส่งทางเรือจะเป็นการส่งสินค้าข้ามทะเลจากประเทศที่ไม่ไกลมากนัก ราคาค่าส่งจะไม่สูงมากแต่จะใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างนาน จะเริ่มตั้งแต่ 7 วันไปจนถึง 20 วัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเทศและร้านค้า การขนส่งประเภทนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการส่งสินค้าขนาดใหญ่ ส่งสินค้าน้ำหนักมาก และการส่งสินค้าในจำนวนมากด้วยเช่นกัน แม้ว่าระยะเวลาการขนส่งจะนานแต่ก็มีข้อดีในเรื่องของราคาขนส่งที่ถูกกว่าการขนส่งชนิดอื่นและความเสียหายมีน้อย ดังนั้นการส่งสินค้าเพื่อส่งออกหรือนำเข้าในแต่ละครั้งจึงจะต้องส่งในปริมาณมากเพื่อให้คุ้มค่าต่อราคาค่าส่ง แต่ทั้งนี้ควรกำหนดระยะเวลาของการรับส่งสินค้าให้ยืดหยุ่น เพื่อป้องกันปัญหาของการขนส่งในเรื่องของปัจจัยด้านอุณหภูมิ, สภาพอากาศ, ปัญหาภายในประเทศ และเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดปัญหาในการขนส่งได้

2.การขนส่งทางเครื่องบิน

การขนส่งทางเครื่องบินหรือ Air Transportation เป็นการรับ-ส่งสินค้าที่จะต้องขนส่งระหว่างประเทศที่ค่อนข้างไกล และเป็นการขนส่งสินค้าในรูปแบบที่ต้องใช้ความระมัดระวัง, ความปลอดภัย หรือของที่ต้องรักษาอุณหภูมิ เพราะการขนส่งในลักษณะนี้จะให้ความรวดเร็วและความปลอดภัยของสินค้าค่อนข้างสูง จึงเหมาะกับสินค้าประเภทอาหาร ผักและผลไม้ สัตว์เลี้ยงและสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักสูง ระยะเวลาในการขนส่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ ส่วนค่าใช้จ่ายนั้นถือว่าสูงที่สุดในการขนส่งทั้งหมด แต่ก็สามารถมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยตัวสินค้าที่จะส่งถึงมือผู้รับในต่างประเทศหรือเป็นสินค้านำเข้าประเทศที่ความเสียหายมีต่ำที่สุดเช่นกัน

การขนส่งคิดตามขนาดนั้นยังมีรูปแบบของการขนส่งระบบคอนเทนเนอร์และการส่งทางท่อ สำหรับการส่งทางคอนเทนเนอร์นั้นจะเน้นเป็นสินค้าที่มาแบบจำนวนมากของธุรกิจขนาดใหญ่ โดยตู้คอนเทนเนอร์จะสามารถจุสินค้าได้เป็นจำนวนมาก แต่การขนส่งจะทำผ่านทางรถบรรทุก, รถไฟ หรือเครื่องบิน รวมไปถึงทางเรือด้วยเช่นกัน ส่วนการขนส่งทางท่อจะเป็นในรูปแบบของก๊าซธรรมชาติและของเหลว ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการขนส่งในรูปแบบใดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ต่างก็เลือกใช้วิธีการคิดค่าขนส่งตามขนาดและน้ำหนักทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม : ขนส่งอะไรดี , ผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนสุขภาพดี