จดทะเบียนการค้า ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

การจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ เรียกง่ายๆ ว่า ‘การจดทะเบียนการค้า’ นั้นสำคัญอย่างไร การจดทะเบียนการค้านั้นถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับคนที่จะประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เนื่องจากว่าเป็นเครื่องมือยืนยันตัวตนว่าเราเป็นใคร ทำธุรกิจประเภทใด มีสถานที่ประกอบกิจการเป็นหลักแหล่ง แต่ก็มีบางธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนการค้าก็ได้ คือ พ่อค้า แม่ค้าแผงลอย ธุรกิจเพื่อการกุศลและศาสนารวมถึง กระทรวง ทบวง กรม มูลนิธิ สมาคม และสหกรณ์

การจดทะเบียนการค้าสำหรับบุคคลธรมมดา

  • กิจการขายสินค้า ซึ่งคิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้น ไป หรือมีสินค้าไว้เพื่อขายมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

  • กิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม  และขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้ง สิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

  • กิจการที่ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ อีคอมเมิร์ซ

การจดทะเบียนการค้าสำหรับนิติบุคคล

  • กิจการที่ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่น วีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

  • กิจการที่ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

  • กิจการที่ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ เครื่องข่ายอินเตอร์เน็ต

  • การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

  • การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์

ทั้งนี้ ประเภทกิจการใดที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรม พัฒนาธุรกิจการค้า ที่หมวดคู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ โดยกำหนดเวลากิจการต้องจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ต้องจดทะเบียนการค้าหรือไม่

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันหลายๆคนมาเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ผ่านช่องทางที่มีอยู่มากมายเช่น Facebook Instagram ที่เป็นช่องทางที่มีคนใช้เยอะที่สุดในประเทศไทย เป็นกลุ่มลูกค้าวงกว้าง ดังนั้น ผู้ประกอบการค้าขายออนไลน์ก็ต้องคำนึงก่อนว่าตนเองนั้นจะจดเป็นิติบุคคลหรือไม่ หรือจะขายเป็นลักษณะบุคคลธรรมดาก็ต้องคำนึงตอนคำนวณภาษีสิ้นปีด้วย

ซึ่งการจดทะเบียนการค้าหากเราค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ สิ่งทีเราต้องคำนึงถึงก็คือ ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว พ่อค้าแม่ก็จะได้รับเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำเครื่องหมาย Registered นำไปแสดงไว้ บน Web Site หรือ Home Page เพื่อแสดงว่าได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วข้อดี ของการจดทะเบียนการค้า จะช่วยให้เรามีความน่าเชื่อถือ เมื่อใครเห็นเว็บไซต์ของเราก็จะมั่นได้ว่าเราเชื่อถือได้ มีความปลอดภัยไม่ได้หลอกลวง

แต่หลายๆคนอาจจะไม่มั่นใจว่าเว็บไซต์ที่ตัวเองทำนั้นจำเป็นต้องจดทะเบียนหรือไม่ ดังนั้นเราจะมาสรุปเงื่อนไข ของเว็บไซต์ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับ ที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์

เว็บไซต์ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  1. มีระบบสั่งซื้อ เช่น ระบบแบบฟอร์ม ระบบตะกร้า E-mail หรืออื่นๆ

2. มีระบบการชำระเงิน ออฟไลน์ หรือ ออนไลน์ เช่น การโอนเงินผ่านระบบบัญชี การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

3. มีระบบสมาชิก เพื่อรับบริการข้อมูลหรืออื่นๆโดยมีการคิดค่าใช้จ่าย (ถือเป็นขายบริการ)

4. มีวัตถุประสงค์หลักในการรับจ้างโฆษณาสินค้าหรือบริการอื่นๆ และมีรายได้จากโฆษณานั้นๆ

5. รับจ้างออกแบบเว็บไซต์ หรือเพียงโฆษณาว่าตัวเองเป็นผู้รับจ้างออกแบบเว็บไซต์

6. เว็บไซต์ที่บริการเกมส์ออนไลน์ที่คิดค่าบริการผู้เล่น (เจ้าของเว็บต้องจดทะเบียน)

7. เว็บไซต์ที่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การ download เพลงโปรแกรม เกมส์ ringtone screensaver  SMS เป็นต้น

เว็บไซต์ที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  1. มีเฉพาะหน้าร้านโชว์สินค้าของตนเอง แต่ทำการค้าในช่องทางปกติ(ไม่ใช่อินเทอร์เน็ต) แม้จะมีข้อความแจ้งว่าให้ติดต่อได้ เช่น สนใจติดต่อ…. หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…..

2. การโฆษณาสินค้าของตนเอง โดยลักษณะการโฆษณานั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของกิจการและไม่ใช่ช่องทางการค้าปกติ แม้จะมี banner ของผู้อื่นมาติดและมีรายได้จาก banner ก็ตาม

3. การประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลแก่สมาชิกหรือบุคคลทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือบริการ เช่น เพื่อการสอน ประกาศรับสมัครงาน

4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท หรือ สินค้า

5. เว็บไซต์(ส่วนตัว) ที่สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว การงาน การศึกษา หรือความสนใจส่วนตัว

6. เว็บไซต์เป็นสื่อกลางข้อมูล โดยมีจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยไม่มีการเสียค่าสมาชิกหรือค่าใช้จ่ายใดๆ

จะเห็นได้ว่าการจดทะเบียนการค้า ถือเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นประโยชน์มากๆแก่พ่อค้าแม่ค้าทุกท่าน ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของท่านมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

รู้จักฟีเจอร์ของเรา
สมัครสมาชิก