ยิง Ads อย่างไรให้มียอดขาย

ในปัจจุบันการทำการตลาดในระบบ E commerce กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่าย ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดที่น้อยกว่าการโฆษณาในช่องทางอื่นๆ อีกทั้งผู้บริโภคในปัจจุบันยังนิยมช่องทางออนไลน์ในการติดตามข่าวสารและสินค้าที่สนใจกันเป็นหลัก เกิดผู้ประกอบการที่ใช้ช่องทางออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้การสร้างความน่าสนใจให้สินค้ามีความยากและมีโอกาสไม่ประสบความสำเร็จมากขึ้น ซึ่งการยิง Ads ก็นับเป็นหนึ่งในวิธีการที่ได้รับความนิยม โดยคำว่า ads เป็นคำที่ย่อมาจากคำว่า advertise ซึ่งแปลว่า โฆษณา ความหมายของการยิง ads ก็คือการทำโฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์นั่นเอง ซึ่งสามารถใช้เพื่อการโปรโมทเพจ โปรโมทสินค้า หรือโปรโมทสินค้า แต่การจะ ยิง Ads อย่างไรให้มียอดขาย ได้สำเร็จนั้นจำเป็นต้องทราบวิธีการที่สำคัญดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม : วิธีลง AD โฆษณา , 5 วิธียิง Ads สำหรับร้านค้ามือใหม่

  1. การสร้าง Sale funnel ในทางธุรกิจ Sale funnel คือกระบวนการการขายที่สามารถเปลี่ยนผู้สนใจ ให้กลายเป็นผู้ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าของเรา เปรียบได้กับการทำให้คนแปลกหน้ากลายเป็นคนที่รู้จักสินค้าหรือบริการของเรา ในทางการตลาดจึงกล่าวได้ว่าเป็นวิธีคัดกรองและเลือกลูกค้าที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ เกิดความชัดเจนในลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเมื่อเลือก ยิง Ads อย่างไรให้มียอดขาย ได้เหมาะสม ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่จะให้ความสนใจก็จะสามารถช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการสร้าง Sale funnel ที่ดีได้
  2. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน การจำหน่ายสินค้าประเภทใดก็ตามจำเป็นต้องทราบกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ เพศ อายุ หรือพฤติกรรมความชื่นชอบส่วนตัว อย่างเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบการท่องเที่ยส กลุ่มที่ชื่นชอบการหาของอร่อยๆ รับประทาน หรือกลุ่มที่มีงานอดิเรกทำเป็นประจำ เมื่อทราบข้อมูลต่างๆ เหล่านี้อย่างละเอียดและชัดเจนเพียงพอแล้วจึงจะสามารถกำหนดได้ว่า ยิง Ads อย่างไรให้มียอดขาย เพราะข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ทราบว่าจะใช้รูปแบบใดในการยิง Ads หากเป็นวีดีโอควรเป็นลักษณะคนแสดงหรือ Animation หรือจะใช้ภาพนิ่งแบบ Information ในการสร้าง Ads รวมถึงวันและเวลาที่ควรยิง Ads เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด สร้างยอดขายได้อย่างแท้จริง
  3. การกำหนด Ad Placement เนื่องจากในปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถกำหนดช่องทางการยิง Ads ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook, YouTube หรือ Instagram ซึ่งช่องทางต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลต่อยอดขายที่แตกต่างกันด้วย นับเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการ ยิง Ads อย่างไรให้มียอดขาย ด้วย เกิดเป็น Engagement Rate หรือการมีส่วนร่วมของผู้เห็น Ads ที่แตกต่างการ การมีส่วนร่วมนั้นมีทั้งแบบการสั่งซื้อสินค้าทันที การแชร์หรือบอกต่อ การกดติดตามเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการ รวมถึงการให้ความสนใจจนคลิกเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้อีกด้วย ซึ่งล้วนขึ้นกับการยิง Ads ที่เหมาะสมในช่องทางที่ถูกต้อง
  4. ประเมินการมองเห็นหรือ Ads frequency การจะ ยิง Ads อย่างไรให้มียอดขาย นั้นจำเป็นต้องมีการประเมินด้วยว่ามีคนเห็น Ads ดังกล่าวมากน้อยเพียงใด ซึ่ง Ads frequency นั้นจะผันแปรกับปัจจัยหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นเพศหรือวัยใด มีกิจกรรมหรือมีช่วงเวลาที่จะเข้ามาดู Ads บนโลกอนไลน์ในช่วงเวลาใด เพื่อให้สามารถยิง Ads ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้การยิง Ads มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี Ads ที่ยิงถี่เกินไปก็อาจทำให้ลูกค้ารู้สึกเบื่อและเลิกสนใจได้เช่นเดียวกันจึงจำเป็นต้องประเมิน Ads frequency ให้ดี
  5. การกำหนดความชัดเจนของ Content ที่ต้องการสื่อสาร การกำหนด Content ที่ต้องการสื่อสารให้กับลูกค้าหรือผู้สนใจถือเป็นหัวใจของการ ยิง Ads อย่างไรให้มียอดขาย โดยตรง เพราะควรเป็นเนื้อหาที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจเพื่อให้พวกเขาติดตาม หรือเลือกซื้อสินค้านั้นๆ ซึ่งนอกจากสร้างความน่าสนใจได้ดีแล้ว ยังจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะของแบรนด์ สินค้าหรือบริการที่ต้องการขายได้เป็นอย่างดีด้วย แม้ว่าจะยิง Ads ไปบ่อยๆ หรือนานเพียงใดก็ตามความชัดเจนของแบรนด์หรือสินค้านั้นก็ยังคงอยู่
  6. ลองพิจารณาการขยายฐนลูกค้า เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว หากผู้ประกอบการมีความสนใจต้องการให้การ ยิง Ads อย่างไรให้มียอดขาย ก็สามารถลองยิง Ads รูปแบบใหม่ๆ สลับกับรูปแบบเดิมๆ ดูบ้าง เพื่อสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มเติมจากกลุ่มลูกค้าเดิม หากได้ผลผู้ประกอบการอาจไม่จำเป็นต้องเพิ่มสินค้าใหม่ๆ เลยก็ได้ ซึ่งเมื่อฐานลูกค้าขยายเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นจากเดิมที่มีแต่ลูกค้าผู้ชาย แต่เมื่อขยายฐานลูกค้าเป็นผู้หญิงได้ ก็มีโอกาสที่จะเพิ่มยอดขายให้ปังมากขึ้นกว่าเดิมได้เป็นอย่างดี
  7. คอยอัพเดทความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เนื่องจากโลกเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทั้งเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้สามารถ ยิง Ads อย่างไรให้มียอดขาย เพิ่มขึ้นได้จริง ผู้ประกอบการควรติดตามและปรับปรุงความรู้ใหม่ๆ เหล่านี้อยู่เสมอ รวมทั้งติดตามข่าวสารหรือกระแสสังคมที่กำลังเป็นที่สนใจ เพื่อสร้าง Ads ที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้คนในขณะนั้น อย่างในขณะนี้ที่โรคระบาดกำลังเป็นสิ่งที่ผ้คนสนใจ ก็อาจเพิ่มเติมเนื้อหาใน Ads ให้เป็นขั้นตอนหรือวิธีการดูแลสุขภาพ เพื่อให้คนให้ความสนใจเข้ามาติดตามกันมากขึ้น หรือหากเกิดช่องางออนไลน์ใหม่ๆ ก็สามารถทดลองยิง Ads ในช่องทางนั้นเพิ่มเติมเพื่อสร้างโอกาสในการทำตลาด

เมื่อทราบรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้แล้ว เชื่อว่าหลายท่านคงทราบแล้วว่าการ ยิง Ads อย่างไรให้มียอดขาย นั้นทำได้จริงหรือไม่ หรือจะต้องใช้วิธีการใดให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสร้างโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจได้อย่างแท้จริง