ขายของใน website ดีไหม

การขายสินค้าด้วยวิธีออนไลน์นั้นมีหลากหลายวิธี ทั้งการใช้ช่องทางในสื่อสังคมโซเซียลที่ช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การฝากสินค้าตามเว็ปไซด์ขายสินค้าออนไลน์ที่ช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าที่ชื่นชอบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามยังมีอีกช่องทางที่ถือเป็นตัวเลือกในการขายสินค้าออนไลน์นั้นก็คือการขายสินค้าผ่านเว็ปไซด์นั่นเอง แต่ก่อนที่ผู้ประกอบการจะตัดสินใจว่าการ ขายของใน website ดีไหม ขอชี้แจงข้อดีของเสียของการวางขายสินค้าในเว็ปไซด์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อดีของการใช้เว็ปไซด์ขายสินค้าออนไลน์

  1. การสร้างความน่าเชื่อถือ หากลูกค้าใช้ระบบ Search engine ในการค้นหาสินค้าออนไลน์ การแสดงผลเป็นเว็ปไซด์นั้นนับว่าเป็นกุญแจสำคัญที่สร้างโอกาสสำเร็จ เพราะแสดงถึงที่มาของสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้อย่างชัดเจนมากกว่าการวางขายในสื่อสังคมออนไลน์ทั่วไป เพราะหมายถึงการที่คุณมีหน้าร้านเป็นของตนเองด้วย ไม่ใช่สินค้าที่ฝากขายตามสื่อสังคมออนไลน์เพียงอย่างเดียวจึงเป็นข้อดีของการ ขายของใน website ดีไหม นั่นเอง
  2. การสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าของตนเอง การวางสินค้าผ่านเว็ปไซด์จัดจำหน่ายต่างๆ หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ นั้นแม้ว่าจะมีความสะดวกและรวดเร็วเพราะไม่ต้องมาอัพเดทข้อมูลในเว็ปไซด์เองตลอดเวลา แต่ก็มีความเสี่ยงที่เว็ปไซด์หรือช่องทางออนไลน์นั้นจะยกเลิกการให้บริการไปได้ แต่หากท่านมีเว็ปไซด์เป็นของตนเองก็เปรียบเหมือนกับการมีหน้าร้านเป็นของตนเอง ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝันใดๆ ขึ้นมากระทบกับยอดขายของท่านหรือไม่อีกต่อไป
  3. ความสะดวกในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่นๆ อย่างที่ทราบกันดีว่าการสร้างช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพนั้นสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจออนไลน์ได้ดีเพียงใด ซึ่งหนึ่งในแนวทางการ ขายของใน website ดีไหม นั้น ก็คือความสะดวกในการเชื่อมโยงเว็ปไซด์เข้ากับแพลตฟอร์มอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Application หรืออีเมล์ หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ได้อย่างสะดวก จึงเป็นช่องทางการขายสินค้าที่มีความน่าสนใจไม่น้อย
  4. ความสะดวกในการควบคุมดูแล แม้ว่าการขายของผ่านระบบออนไลน์ในช่องทางเว็ปไซด์นั้นจะเปรียบได้กับการมีหน้าร้านเป็นของตนเอง แต่กลับสามารถวางสินค้าขายได้แบบตลอดเวลา 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด และยังไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานให้เสียเงินและคอยควบคุมการทำงานให้เครียดหรือเสียเวลากวนใจได้อีกด้วย มีความสะดวกจนผู้ประกอบการเพียงคนเดียวก็สามารถทำได้ ถือเป็นข้อดีที่ผู้กำลังตัดสินใจว่าจะ ขายของใน website ดีไหม ควรพิจารณา
  5. ความสะดวกในการซื้อขายสินค้า หากผู้ประกอบการใช้ช่องทางอื่นๆ ในการจัดจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ก็อาจต้องมีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการ Confirm คำสั่งซื้อ การรอรับคำยืนยันการโอนค่าสินค้า และช่องทางยืนยันสถานการณ์จัดส่ง รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้า แต่เมื่อเป็นการใช้บริการผ่านระบบเว็ปไซด์ลูกค้าและผู้ประกอบการสามารถจบขั้นตอนต่างๆ ได้ในคราวเดียว เพียงทำตามขั้นตอนที่กำหนดเอาไว้ในเว็ปไซด์เท่านั้น จึงสะดวกและรวดเร็วมากกว่าเดิม

ข้อเสียของการใช้เว็ปไซด์ขายสินค้าออนไลน์

  1. การสร้างเว็ปไซด์ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจพอสมควร การสร้างเว็ปไซด์ที่ดีต้องให้เว็ปไซด์อยู่ในรูปแบบที่สวยงามมีความน่าสนใจ และควรมีความสะดวกในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการแสดงรายละเอียดของสินค้า ความชัดเจนในการสั่งซื้อและ Confirm คำสั่งซื้อ การแจ้งสถานการณ์จัดส่งสินค้า และข้อมูลอื่นๆ ตามความจำเป็น ทำให้ผู้ประกอบการหลายคนไม่สามารถเริ่มการใช้งานเว็ปไซด์ได้ทันที แต่ต้องอาศัยผู้ให้บริการคนอื่นๆ ในการดำเนินการให้
  2. ปัญหาในการปรับแก้แพลตฟอร์มในเว็ปไซด์ ในปัจจุบันได้เกิดตัวช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างเว็ปไซด์ไว้ใช้งานได้ด้วยตนเอง ด้วยแพลตฟอร์มสำเร็จรูปขึ้นมา แต่หากผู้ประกอบการต้องการเว็ปไซด์ที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเองก็อาจยังเป็นเรื่องที่ทำได้ยากและไม่สะดวก จึงควรพิจารณาให้ดีก่อนจัดสินใจว่า ขายของใน website ดีไหม

เมื่อทราบข้อดีตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ เชื่อได้ว่าผู้ประการจะ ทั้งยังเหมาะกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจและความพร้อมของผู้ประกอบการเองหรือไม่ และหากท่านตัดสินใจได้แล้วว่า ก็ขอแนะนำขั้นตอนการทำเว็ปไซด์เพื่อขายสินค้าตามรายละเอียดดังนี้

  1. การจ้างผู้ให้บริการจัดทำเว็ปไซด์ ถือเป็นอีกตัวช่วยที่ทำให้การวางขายสินค้าเว็ปไซด์สามารถทำได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งควรเลือกใช้บริการกับผู้จัดทำเว็ปไซด์ที่มีความเป็นมืออาชีพ อาจเป็นผู้จัดทำเว็ปไซด์ Freelance หรือบริษัทรับจ้างทำก็ได้ โดยอาจขอดูผลงานที่เคยทำงานผู้ให้บริการก่อนตัดสินใจ และควรมีความชัดเจนว่าต้องการเว็ปไซด์ในลักษณะใดบ้าง เพื่อให้เว็ปไซด์ที่ได้สามารถตอบโจทย์ ขายของใน website ดีไหม ได้เป็นอย่างดี และควรตกตลงราคาร่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยก่อนตกลงทำสัญญาเพื่อให้สามารถคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. การจัดทำเว็ปไซด์ด้วยตนเอง ในปัจจุบันมีโปรปกรมที่ช่วยให้ผู้สนใจสามารถจัดทำเว็ปไซด์ได้ด้วยตนเองอย่าง WordPress หรือ Adobe Muse แต่ก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยเวลาในเรียนรู้และจัดทำเว็ปไซด์ให้น่าสนใจ เพราะเว็ปไซด์ที่สามารถ ขายของใน website ดีไหม ได้นั้น ไม่ใช่การใส่ข้อมูลที่ต้องการลงไปเพียงอย่างเดียว แต่ควรมีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจ มีการทำ Content ที่ดีน่าเข้ามาดูข้อมูล และมีการปรับให้ดูทันสมัยมีข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

เมื่อทราบดังนี้แล้ว ขอแนะนำว่า ขายของใน website ดีไหม นั้นมีข้อดีหลายประการ แต่ก็จำเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้และการทำความเข้าใขให้ดี เพื่อสร้างยอดขายและทำตลาดได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพที่ดี