หลายคนอาจคิดว่าการทำธุรกิจแค่มีเงินสดเยอะๆ ไม่ขาดมือก็ถือว่ามั่นคงแล้ว แต่การที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโตขึ้น มีความมั่นคงมากขึ้น บางทีก็ต้องมีอะไรที่มากกว่านั้น อย่างสิ่งที่เรียกว่า ‘สินทรัพย์หมุนเวียน’ การมีสินทรัพย์หมุนเวียนในธุรกิจจะช่วยบ่งบอกสภาพคล่องของธุรกิจได้ แต่ถ้าใครยังสงสัยว่าสินทรัพย์หมุนเวียนคืออะไร ทำไมธุรกิจต้องมี วันนี้ Fillgoods เอาคำตอบมาฝากคุณ

สินทรัพย์หมุนเวียนคืออะไร? 

สินทรัพย์มีอยู่ 2 แบบคือสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวีนน สำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนคือสินทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นเงินสดและนำมาหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มสภาพคล่องได้ ซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนไม่ใช่แค่เงินสดเท่านั้น! ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคือสินทรัพย์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในระยะสั้น เช่น เงินลงทุนระยะยาว สินทรัพย์ที่มีความคงทนถาวร เป็นต้น 

รู้จักฟีเจอร์ของเรา             สมัครสมาชิก

สินทรัพย์หมุนเวียนมีอะไรบ้าง?

1.เงินสด สินทรัพย์หมุนเวียนที่บ่งบอกสภาพคล่องของธุรกิจ ยิ่งมีเยอะ ยิ่งดี 

2.เงินฝาก อีกหนึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนที่สำคัญของธุรกิจนั่นคือเงินฝากในธนาคารที่สามารถฝากถอนได้ตามต้องการรวมถึงเช็คเงินสดที่มีการขึ้นวันที่แล้ว 

3. เงินลงทุนชั่วคราว เงินลงทุนที่ถือไว้ไม่เกิน 1 ปี เช่น หลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารหนี้

4. ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ที่เกิดจากกระบวนการค้าขาย ทำธุรกิจ โดยมีหนี้สินจากลูกหนี้ที่ค้างชำระซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสภาพคล่องให้ธุรกิจได้ 

5. ตั๋วรับเงิน เป็นตั๋วสัญญาให้เงิน โดยผู้ที่ออกตั๋วจะต้องให้เงินตามที่ระบุในสัญญาแก่ผู้รับเงิน ตั๋วดังกล่าวเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนของธุรกิจอย่างหนึ่ง

6. เงินกู้ยืมระยะสั้น อีกหนึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนของธุรกิจคือเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อเป็นทุนในการหมุนเวียนธุรกิจ 

7. สินค้าคงเหลือ สำหรับสินค้าคงเหลือในธุรกิจก็จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นสินค้าที่เกิดจากการผลิตในธุรกิจและสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ถ้าสินค้าคงเหลือมีมากเกินไปแสดงว่าคุณมีเงินทุนจมไปกับสินค้าจำนวนมาก 

8. วัสดุสำนักงาน วัสดุต่างๆ ที่ใช้ภายในสำนักงานภายใน 1 ปี เรียกว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเช่นกัน 

9. รายได้ค้างรับ รายได้ที่ต้องการได้อย่างแน่นอนแต่อาจจะยังไม่ได้รับในตอนนี้ เช่น ดอกเบี้ย เรียกว่ารายได้ค้างรับที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในธุรกิจเช่นกัน 

10. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ปิดท้ายด้วยค่าใช้จ่ายค้างรับที่จะกลายเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน นั่นคือค่าใช้จ่ายในปัจจุบันและสามารถเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์ในอนาคต เช่น ประกัน 

ข้อดีของการมีสินทรัพย์หมุนเวียน? 

 ข้อดีของการมีสินทรัพย์หมุนเวียนในธุรกิจนั้นคือการบ่งบอกสภาพคล่องของธุรกิจ ช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความมั่นคงและเป็นธุรกิจที่มีทิศทางการเติบโตที่ดีขึ้น เมื่อไหร่ก็ตามที่ธุรกิจเริ่มมีปัญหาสภาพคล่องหรือเงินสดขาดมือก็สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์หมุนเวียนเหล่านี้มาเป็นเงินสดได้ทันที 

ทั้งหมดนี้คือเรื่องของสินทรัพย์หมุนเวียนที่ Fillgoods นำมาฝากคนทำธุรกิจทุกคน! และนอกจากการบริหารเรื่องเงินๆ ทอง ให้มีความมั่นคงแล้ว สิ่งสำคัญของการบริหารธุรกิจนั่นคือการจัดการระบบหลังบ้านให้แข็งแกร่ง โดยเฉพาะคนทำธุรกิจออนไลน์ ต้องมีระบบจัดการหลังบ้านเข้ามาช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัว อย่าง Fillgoods ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ที่มีฟีเจอร์ช่วยคนทำธุรกิจได้แบบครบครันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ใช้แล้วทำธุรกิจได้แบบแฮปปี้ มีเวลาเหลือไปต่อยอดธุรกิจได้อีกเยอะ! 

รู้จักฟีเจอร์ของเรา             สมัครสมาชิก

ไขข้อข้องใจ ‘สินทรัพย์หมุนเวียนคืออะไร’ สำคัญกับการทำธุรกิจให้สำเร็จยังไงบ้าง!