5 องค์กรภาครัฐพร้อมสนับสนุนและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ SME

ผู้ประกอบการ SME ที่กำลังมาองหาพันธมิตรธุรกิจเพื่อขยายกิจการ ทางเลือกสำหรับการขยายธุรกิจบางครั้งต้องใช้การหาทางร่วมมือกับบริษัทคู่ค้า ที่สามารถซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน และสามารถแบ่งผลประโยชน์ได้อย่างลงตัว ซึ่งพันธมิตรในที่นี่ไม่ได้มีแต่องค์กรเอกชนเท่านั้น รัฐบาลในประเทศไทย ยังเล็งความสำคัญของการประกอบธุรกิจ SME พร้อมจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐคอยช่วยเหลือและให้บริการผู้ประกอบการธุรกิจ SME ให้เติบโตอย่างมั่นคง

วันนี้ Fillgoods จะพาไปแนะนำ 5 องค์กรภาครัฐที่พร้อมซัพพอร์ตเป็นพันธมิตรธุรกิจกับ SMEs ตามมาดูกันเลย

อ่านเพิ่มเติม : แนวคิดของคน อายุน้อยร้อยล้าน ที่ทำให้ตนเองรวยแบบเศรษฐี


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : DBD 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้านับเป็นองค์กรภาครัฐที่เป็นพันมิตรธุรกิจและเป็นช่องทางเสริมความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจที่ SME มักจะนึกถึงเป็นอันดับแรก เพราะเป็นหน่วยงานที่ร้านค้าออนไลน์ต้องมาใช้บริการจดทะเบียนของเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั่นเอง

นอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังมีการจัดกิจกรรมเพื่อผลักดันและเสริมความรู้ให้กับเจ้าของธุรกิจ SME อยู่เสมอ ทั้งงานสัมมนา งานอบรม และข่าวสารอันเป็นประโยชน์ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขยายธุรกิจได้อย่างมั่งคง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา : DIP

กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้บริการด้านการจดสิทธิบัตรหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญหาให้กับผู้บริการ ที่ไม่ต้องการให้องค์กรหรือคู่แข่งคัดลอกผลงานเอาไปผลิตสินค้าออกมาขาย ผู้ประกอบการสามารถปรึกษาหรือหาความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรได้จากช่องทางนี้

ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาเสริมความสะดวกให้กับประชาชนทุกคน ด้วยการเปิดให้ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและยื่นเรื่องจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทางออนไลน์ อีกทั้งยังสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมีพบว่าสินค้าโดนละเมิดลิชสิทธิ์ได้ที่นี่อีกด้วย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : สสว. 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นหน่วยงานรัฐที่พร้อมเป็นพันธ์มิตรธุรกิจ SME ในการผลักดันและให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนสร้างธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ เปิดให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทะเบียนรับอัปเดตเทรนด์ ข่าวสาร และกิจกรรมสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนทำธุรกิจ รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ สสว. เป็นผู้จัดเช่น ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรืองานนิทรรศการต่าง ๆ

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : ISMED

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมซัพพอร์ทและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจให้เจ้าของธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ด้วยการสนับสนุนความรู้ ความสร้างสสรค์ และการให้โอกาส ทั้งการเรียนทางไกล การฝึกอบรม และสื่อให้ความรู้รูปแบบต่าง ๆ ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับคำปรึกษาในด้านการตลาด การลงทุน จากผู้เชียวชาญโดยตรง และเชื่อมโยงการลงทุนระหว่างองค์กรเอกชนและธุรกิจ SMEs เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ : DITP

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว เป็นช่องทางและสื่อกลางให้ผู้ประกอบการเข้ามาศึกษาเทรนด์สินค้าน่าสนใจจากต่างประเทศ และแนวโน้มการนำเข้าและส่งออกสินค้าของประเทศอื่น ๆ  รวมถึงสามารถค้นหาข้อมูลสินค้าไทยที่ส่งออกไปยังต่างบประเทศได้อีกด้วย

DITP เปิดให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ไและการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้อีกมากมาย


องค์กรภาครัญฐที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับ SMEs นับว่ามีหลายหน่วยงานและมีหลากหลาย เจ้าของธุรกิจสามารถเลือกเข้าไปปรึกษาหาความรู้ให้ตรงกับสิ่งที่ธุรกิจต้องการได้ แต่หากเจ้าของธุรกิจต้องการพันธมิตรธุรกิจในรู้แบบระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจได้อย่างแท้จริง Fillgoods สามารถเสริมการขายได้อย่างคล่องตัว ทั้งการจัดคลังสินค้า จัดการออเดอร์ครบครันและขนส่งอย่างรวดเร็ว

รู้จักฟีเจอร์ของเรา
สมัครสมาชิก