SWOT Analysis

SWOT Analysis คืออะไร หนึ่งในหลายหลายทฤษฎีทางการตลาดและการทำธุรกิจ ผู้ประกอบการอาจจะยังไม่รู้ว่า กลยุทธ์ทำการตลาดด้วย SWOT Analysis มีข้อดีอย่างไร และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจได้อย่างไร ตามมาหาความตอบและศึกษากลยุทธ์ SOWT ได้ที่นี่เลย


SWOT Analysis คืออะไร

SWOT Analysis เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ความสามารถและศักยภาพขององค์กร เพื่อการทำความรู้จักตนเอง โดย SWOT ย่อมาจาก Strengths Weaknesses Opportunities และ Threats แบ่งเป็นการประเมินจากปัจจัยภายใน ซึ่งก็ คือ จุดแข็งของธุรกิจ (Strengths) จุดอ่อนของธุรกิจ (Weaknesses) และการประเมินจากปัจจัยภายนอก็คือ โอกาสของธุรกิจ (Opportunities) ความเสี่ยงและอุปสรรคของธุรกิจ (Threats) เพื่อการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจและพัฒนาองค์กรได้ครบวงจรอย่างแท้จริง 

หลักการวิเคราะห์ SWOT ด้วยปัจจัยภายในที่สามารถควบคุมได้

  • (S) Strengths จุดแข็งของธุรกิจ

วิเคราะห์สิ่งที่ทำให้องค์กรได้เปรียบคู่แข่ง หรือปัจจัยที่ควบคุมได้ที่ทำให้องค์มีโอกาสทำธุรกิจได้ทัดเทียมคู่แข่งหรือเหนือกว่าคู่แข่ง เช่นการทำธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ จุดแข็งของคุณก็คือ คุณมีความเชียวชาญในการใช้โซเชียล เข้าใจการใช้งานแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นอย่างดี มีเงินทุนที่พร้อมสำหรับซื้อของมาสต๊อก จึงทำให้เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ได้โดยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อคอร์ทเรียนเพิ่ม

  • (W) Weaknesses จุดอ่อนของธุรกิจ

วิเคราะห์จุดแข็งไปแล้วต้องไม่ลืมวิเคราะห์จุดอ่อน ซึ่งก็คือจุดด้อยที่อาจจะทำให้ธุรกิจเกิดปัญหาและทำให้ไล่ตามคู่แข่งได้ช้ากว่าที่ควร เช่น เครื่องมือทำธุรกิจที่จำเป็นบางอย่างยังไม่พร้อม เช่น คุณขายของออนไลน์รู้วิธีขายสินค้าได้ปริมาณมาก แต่ยังไม่วางแผนบริหารหลังการขายให้ดีเท่าที่ควร ยังต้องเขียนใบปะหน้าเองเพราะไม่มีเครื่องปริ้นท์ เป็นต้น

รู้จักฟีเจอร์ของเรา             สมัครสมาชิก

หลักการวิเคราะห์ SWOT ด้วยปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้

  • (O) Opportunities โอกาสของธุรกิจ

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ไม่อาจควบคุมได้ แต่สิ่งนั้นกลับกลายมาเป็นโอกาสอันดีของธุรกิจที่ทำให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด เช่น การแพร่ระบาดของ Covid – 19 ที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์เฟืองฟูขึ้น เนื่องจากการกักตัว จึงทำให้ลูกค้าหันมาสั่งสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านออนไลน์นั่นเอง  

  • (T) Threats ความเสี่ยงและอุปสรรคของธุรกิจ

คือการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและส่งผลกระทบทางตรงกับธุรกิจที่อาจจะทำให้ธุรกิจล้มเหลวได้ เช่น การกักตุนสินค้าปริมาณมาก สำหรับขายทางออนไลน์ใน แต่เมื่อกระแสซาหรือความต้องการเปลี่ยนจึงทำให้สินค้านั้นกลายเป็นสินค้าค้างสต๊อก จนทำให้ต้องเร่งระบายสินค้านั้นออกไปในราคาเท่าทุนหรือต่ำกว่าต้นทุนนั่นเอง


SWOT Analysis เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจมองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองได้อย่างเห็นภาพ ก่อนเพื่อนำไปบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมองหาแนวทางแก้ไขได้อย่างทันท่วงที เพื่อการสร้างธุรกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตามสำหรับธุรกิจออนไลน์ที่รู้ว่าจุดด้อยของธุรกิจถือการที่ไม่มีระบบบริหารหลังร้านอย่างเป็นระบบจึงทำให้จัดการสินค้าที่จะส่งไปยังลูกค้าได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือช่วยกลบจุดด้อยที่ดี และเจ้าของธุรกิจยังสามารถนำมาใช้เสริมแกร่งธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อีกด้วย Fillgoods เป็นระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ที่มาประเครื่องมือเสริมศักยภาพของธุรกิจออนไลน์อย่างครบวงจร สามารถจบปัญหาตั้งแต่การเริ่มขายสินค้าไปจนถึงการขนส่งได้อย่างครบครัน ด้วยฟีเจอร์ที่ออกแบบมาอย่างเข้าใจร้านค้าออนไลน์ สมัครใช้งานได้อย่างไม่มีค่าใช้จ่ายได้แล้ววันนี้ เพื่อกลบจุดอ่อนและเสริมแกร่งธุรกิจไปพร้อมกัน

รู้จักฟีเจอร์ของเรา             สมัครสมาชิก


SWOT Analysis คืออะไร การวิเคราะห์สะท้อนความเป็นจริงในธุรกิจ ที่ SME ต้องรู้