Soft Skill คืออะไร ทำไมเจ้าของกิจการต้องมี พร้อมวิธีพัฒนาทักษะตนเอง

การจะก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิจการทุกประเภท ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทอง โอกาส หรือประสบการณ์ในสายอาชีพนั้นเพียงอย่างเดียว แต่อีกสิ่งที่จำเป็นมาก และเจ้าของหลายคนยังไม่ค่อยรู้จักถูกเรียกว่า Soft Skill ซึ่งทักษะ Soft Skill คือ อีกหัวใจสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ หากสามารถทำความเข้าใจ และพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่จุดที่เหมาะสม นั่นย่อมหมายถึงความก้าวหน้าในอาชีพและธุรกิจอย่างยั่งยืน

Soft Skill คือ อะไร มาหาคำตอบไปพร้อมกัน

Soft Skill คือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านอารมณ์ และแนวทางเพื่อบริหารจัดการความคิดของตนเอง ส่วนใหญ่แล้วมักถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในกลุ่มของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องขออธิบายให้เข้าใจตรงกันว่าจริง ๆ แล้วทักษะดังกล่าวไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์หรือความเก่งกาจในด้านใดเป็นพิเศษ แต่ถือเป็นแนวทางที่ดีเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จในการทำงาน รวมถึงการบริหารธุรกิจ จากการเข้าใจในสังคมวงกว้าง มีบุคลิกเหมาะสม ไม่ทำตัวขวางโลก แสดงออกถึงมิตรภาพที่มีให้กับผู้อื่น

จากความหมายเบื้องต้นที่กล่าวมาจะเห็นว่า Soft Skill คือ ทักษะที่มีความสัมพันธ์ในด้านของ EQ หรือ ภาวะความฉลาดด้านอารมณ์ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ IQ หรือ ทักษะความฉลาดด้านวิชาการ แสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ของแต่ละบุคคลในการเข้าสังคม การเป็นหัวหน้าคน รู้เทคนิคที่จะต่อรอง เจรจา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาตามที่ตนเองคาดหวัง และเป็นทิศทางที่ดีกับส่วนรวม

ต้องยอมรับว่าทักษะ Soft Skill คือ กลยุทธ์ใหม่ที่บรรดาเจ้าของกิจการจำเป็นต้องให้ความสนใจมากขึ้น เพื่อปรับทัศนคติของตนเอง มองให้ขาดถึงความคิด อารมณ์ และการตัดสินใจกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตรงนี้มักถูกมองข้ามว่าไม่เห็นเกี่ยวกัน เพราะถ้าคนมี Hard Skill หรือความแข็งแกร่งในเชิงวิชาการอยู่แล้ว ยังไงก็สำเร็จตามเป้าที่วางไว้ได้ ทว่าในความจริงคือ หากมีความรู้แต่ไร้วิธีตัดสินใจอย่างถูกต้อง เหมาะสม ไม่มองเห็นคุณค่าของผู้อื่น ธุรกิจที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าคือเรื่องยากมาก ๆ

รู้จักฟีเจอร์ของเรา             สมัครสมาชิก

7 ทักษะ Soft Skill ที่ผู้ประกอบการควรมี

1 ทักษะความฉลาดในด้านอารมณ์

ในฐานะของการเป็นผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ นอกจากความฉลาดในเรื่องข้อมูล วิธีบริหารจัดการต่าง ๆ แล้ว ก็ต้องสร้างความฉลาดในด้านอารมณ์ขึ้นมาด้วย พื้นฐานง่าย ๆ ของคนที่อยากมีทักษะตรงนี้คือ ต้องพยายามหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านอารมณ์ของผู้อื่นว่าเป็นอย่างไร จากนั้นวิเคราะห์ให้มองเห็นถึงคำตอบ เมื่อรู้ต้นตอปัญหาก็จะแก้ไขได้ง่าย กลายเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ แบบอยู่หมัด

2. ทักษะการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ

หลังจากวิเคราะห์อารมณ์ของคนอื่นออก มองเห็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้น คราวนี้ก็เข้าสู่วิธีพูดเพื่อให้เกิดความรู้สึกคล้อยตาม หรือการพูดโน้มน้าวใจนั่นเอง ตรงนี้จะต้องเน้นศิลปะในการพูดให้สูง พยายามศึกษาวิธีจากคนพูดเก่ง ๆ ตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการทำเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของตัวบุคคล แล้วนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ

3. ทักษะการสื่อสาร

สำหรับการพูดโน้มน้าวใจที่ดีจะเป็นวิธีเพิ่มทักษะในด้านการสื่อสารให้กับตนเองมากขึ้นกว่าเดิมด้วย เพราะแต่ละคนมีลักษณะ เทคนิคในการสื่อสารต่างกันออกไป เช่น นิยมการเป็นผู้ฝั่งที่ดีแล้วโต้ตอบด้วยกริยา สีหน้าท่าทาง, การให้คำแนะนำเพื่อกระทำสิ่งต่าง ๆ, ต้องการแก้ไขข้อขัดแย้ง ปัญหาต่าง ๆ, ตั้งคำถามและสร้างข้อสงสัยเพื่อความกระจ่าง ดังนั้นต้องรู้ว่าคน ๆ นี้เป็นแบบนี้และควรเลือกใช้หลักใดสำหรับสื่อสาร

4. ทักษะเชิงความคิดสร้างสรรค์

อย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ต้นว่า Soft Skill คือ หลักทางด้านอารมณ์ หรือ EQ ซึ่งคนมี EQ ดี ๆ มักสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ในแบบที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนให้กลายเป็นเรื่องปกติ การทำธุรกิจเองก็เช่นกัน หากมีทักษะในด้านของความคิดสร้างสรรค์จะช่วยต่อยอดให้ธุรกิจ รวมถึงยังกล้าที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดจากแนวคิดใหม่ ๆ เหล่านี้ด้วย

5. ทักษะในด้านการปรับตัว

โลกยุคใหม่ ความเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่ทุกคนพบเจอได้ตลอดเวลา อย่างคนที่เป็นเจ้าของกิจการสิ่งที่ต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงแน่ ๆ เช่น การมีพนักงานคนใหม่, การเข้าหาลูกค้ารายใหม่ เป็นต้น หากรู้วิธีปรับตนเองให้เหมาะสมกับบุคคลเหล่านั้นจะช่วยให้การทำงานออกมาราบรื่น ไร้ความกังวลใจใด ๆ

6. ทักษะเชิงความร่วมมือ

แม้จะเป็นหัวหน้า เป็นผู้ควบคุมบุคคล แต่ไม่ใช่ว่าจะเก่งไปเสียทุกด้าน บ่อยครั้งเมื่อมีข้อเสนอดี ๆ จากพนักงานการให้ความร่วมมือก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย เพราะพวกเขาคือคนปฏิบัติงาน ย่อมเห็นข้อเสียและความผิดพลาดมากกว่าคนที่มองมาจากภายนอก

7. ทักษะด้านบริหารจัดการเวลา

ตรงนี้อาจบอกถึงการจัดลำดับความสำคัญของชิ้นงานว่าสิ่งไหนควรทำก่อน-หลัง วางแผนชีวิตของตนเองให้ดีเพื่อไม่รู้สึกเหนื่อยจนเกินไป หลาย ๆ คนเป็นผู้บริหารแต่กลับไม่รู้วิธีจัดการกับเวลาในแต่ละวัน จึงทำให้การใช้ความคิดเพื่อพัฒนาองค์กรทำไม่ได้เต็มที่

เมื่อมีทักษะที่ดี ก็ต้องรู้จักวิธีมองหาตัวช่วยของธุรกิจ

การจะก้าวขึ้นเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จ นอกจากทักษะต่าง ๆ รอบด้านแล้ว ก็ต้องรู้จักวิธีวางแผนเพื่อมองหาผู้ช่วยในการซัพพอร์ตธุรกิจที่มีความครอบคลุม ดังนั้นระบบจัดการร้านค้าออนไลน์มืออาชีพอย่าง Fillgoods ยินดีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทุกธุรกิจประเภทนี้เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพตามที่คาดหวังไว้

มีปัญหาเรื่องธุรกิจออนไลน์ อยากใช้ระบบจัดการร้านค้า โทรปรึกษา Fillgoods ฟรี!

โทรเลย 021146800 กด 1

วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 09.00 – 18.00 น.

รู้จักฟีเจอร์ของเรา
สมัครสมาชิก