Tips ความรู้ด้านการเงินธุรกิจออนไลน์ หนี้สินหมุนเวียนคืออะไร

การลงทุนทำธุรกิจเมื่อแรกเริ่มที่ยังเป็นแค่ธุรกิจเล็กๆ เจ้าของกิจการก็ยังอาศัยเงินทุนของตัวเองลงทุนสร้างธุรกิจไปก่อนได้ แต่เมื่อถึงคราวที่ต้องการขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้น เงินทุนที่มีในคลังก็อาจจะไม่พียงพอ จนต้องไปกู้ขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อนำมาลงทุนขยายธุรกิจเพิ่ม จึงทำให้ใบบัญของของบริษัทมีสิ่งที่เรียกว่าหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มเข้ามา

สำหรับเจ้าของธุรกจที่เพิ่งเริ่มต้นขยายกิจการหรือเจ้าของธุรกิจที่เริ่มขยายกิจการไปแล้ว อาจจะมีข้องสงสัยว่า แอ๊ะ หนี้สินหมุนเวียนคืออะไร หนี้สินไม่หมุนเวียนคืออะไร มีแล้วจะกระทบสถานะการเงินบริษัทไหม วันนี้เราจะพาไปไขข้อข้องใจกัน


หนี้สินหมุนวียนคืออะไร ?

หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) คือ หนี้สิน ระยะสั้นรูปแบบหนึ่ง ที่มีรอบชำระไม่เกิน 1 รอบบัญชี หรือในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เริ่มเป็นหนี้ หากต้องการใช้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี เจ้าของกิจการต้องบริหารบัญชีให้สามารถชำระหนี้ทั้งหมดให้ตรงตามกำหนดนั่นเอง

หนี้สินหมุนเวียนมีกี่ประเภท

หนี้สินหมุนเวียนเกิดได้หลายวิธีและมีหลากหลายประเภท ได้แก่

 •  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร – การเบิกเงินออกมามากกว่ายอดเงินในบัญชีธนาคาร
 • เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร –  หนี้ระยะสั้นจากการขอสินเชื่อจากธนาคารมีกำหนดค้างชำระภายในงวดเดียว
 • รายได้รับล่วงหน้า – รายได้ที่เจ้าของกิจได้มาก่อนทำการส่งมอบสินค้า
 • จ้าหนี้การค้า – การซื้อในรูปแบบการที่ผู้ขายยอมส่งสินค้าให้ลูกค้าไปก่อนโดยที่ยังไม่รับเงินค้าสินค้า โดยที่ลูกค้าต้องชำระเงินให้ทันตามที่ตกลงกันไว้
 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  – รายจ่ายในรอบบัญชีปัจจุบัน ที่ยังไม่สามารถเคลียร์ได้ทันที ต้องรอจ่ายในรอบเดือนต่อไป
 • ตั๋วเงินจ่าย – เอกสารชำระเงินที่ออกให้คู่ค้า ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
 • เงินกู้ระยะยาวที่ต้องชำระใน 1 ปี – หนี้ระยะยาวจากการขอสินเชื่อธนาคาร ซึ่งเป็นวงเงินก้อนใหญ่ที่ไม่สามารถชำระภายในงวดเดียวได้ ต้องแบ่งชำระเป็นหลายงวด โดยมีกำหนดว่าต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี

หนี้สินไม่หมุนเวียนคืออะไร

หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non – Current Liabilities) คือ หนี้สิน ผูกพันในระยะยาวจากการขอสินเชื่อธนาคารด้วยวงเงินก้อนใหญ่ ซึ่งมีระยะเวลาในการชำระหนี้มากกว่า 1 ปีขึ้นไป

หนี้สินไม่หมุนเวียนมีกี่ประเภท

หนี้สินไม่หมุนเวียนเกิดได้หลายวิธีและมีหลากหลายประเภท ได้แก่

 • หุ้นกู้และพันธบัตร – การกู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคาร ที่มีระยะเวลาการชำระหนี้ที่สั้นกว่า
 • ตั๋วเงินจ่ายระยะยาว – เอกสารสัญญาเพื่อนำเงินในอนาคตไปใช้ โดยต้องชำระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย ดำเนินการขอกู้ได้ง่าย เพราะไม่ต้องนำไปขายในตลาดหลักทรัพย์
 • เงินกู้ระยะยาว – การกู้ยืมเงินจากธนาคารด้วยวงเงินก้อนใหญ่ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีกำหนดชำระเงินต้นมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป
 • หนี้จำนอง – การกู้เงินการธนาคาร ด้วยการนำทรัพย์สินของผู้กู้จำนองไว้เป็นหลักประกัน

อ่านเพิ่มเติม : ข้อดีการชำระผ่าน Online Banking ของร้านค้าออนไลน์ ช่วยเพิ่มแรงดึงดูดให้ลูกค้าได้จริง!


การลงทุนมีความเสี่ยงผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขให้เข้าใจก่อนเริ่มลงทุน นับเป็นคำเตือนที่ไม่เกินจริงเลยสักนิด ด้วยประเภทหนี้สินที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ พร้อมเงื่อนไขมากมาย ทั้งหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน เจ้าของกิจการที่มีภาระผูกพันในรูปแบบหนี้ทั้งสองแบบ จึงต้องกำเนินกิจการอย่างรัดกุม เพื่อผลกำไรที่เติมโต กระนำไปสู่การสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งที่สามารถนำมาชำระหนี้ได้อย่างแท้จริง

รู้จักฟีเจอร์ของเรา             สมัครสมาชิก


ข้อมูล :รับทำบัญชี Greedisgood